artikel 1: identiteit van de verkoper

 • De website www.dhondtelectrosystems.be is eigendom van de bvba DHONDT ELECTRO SYSTEMS 
 • De maatschappelijke zetel is gevestigd te:
 • -       Hoogstraat 19, 9600 Ronse (België)

  • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

  • Telefoonnr.:055 21 26 19

  • BTW:BE 0465 723 229

  • IBANKBC: BE68 4436 7296 9134 - FINTRO: BE37 1420 6471 8728

    

artikel 2: toepassingsgebied

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dhondt Electro Systems aan u als consument.
 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 3. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kunt u zich als consument altijd beroepen op de voor u meest voordelige tekst.
 4. U verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden vanaf het moment van gebruik van onze website. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn steeds beschikbaar via de website.
 5. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen en foto’s, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben in de ter beschikking gestelde informatie en/of foto’s, zijn we niet verplicht om u een overeenkomstig artikel te leveren.

artikel 3: ons aanbod en uw bestelling

 1.  Dhondt Electro Systems tracht op ieder moment de desbetreffende informatie zo duidelijk en correct mogelijk te verstrekken. Indien onze productbeschrijving fouten bevat, dan zullen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden geacht.  Dhondt Electro Systems zal deze onjuistheden zo snel mogelijk aanpassen en de goederen terugnemen.  
 2. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 3. Als een product niet beschikbaar blijkt te zijn bij levering, dan kan  Dhondt Electro Systems niet verantwoordelijk worden gesteld, en ook niet voor eventuele schade daaruit voortvloeiend. U als klant wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. In dit geval kunt u uw bestelling eventueel volledig of gedeeltelijk annuleren. De terugbetaling zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd op de rekening waarmee de bestelling oorspronkelijk werd betaald..
 4. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw betalingstransactie ontvangen hebben. We aanvaarden betaling via overschrijving. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling worden niet aanvaard of verwerkt.
 5. Om een product aan te kopen, voegt u het gewenste artikel toe aan uw winkelmandje. Indien u tevreden bent over de geselecteerde items, dan kunt u naar de betalingsprocedure overgaan. Indien u al op onze website geregistreerd bent als klant, volstaat het om uw gebruiksersnaam en paswoord in te voeren. Indien nog geen registratie heeft plaatsgevonden geeft u uw contact- en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest u de wijze van levering: levering aan huis of in de winkel. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door het aanklikken van de bestelknop Bestellen. Zodra u deze stappen hebt doorlopen, is uw aankoop definitief. Wij zullen u per mail een bevestiging overmaken van uw bestelling. 

artikel 4: prijzen

 1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, btw, taksen en diensten. U komt dus nooit voor verrassingen te staan.  Indien u uw bestelling plaatst buiten Benelux dan rekenen wij u verzendkosten aan. In dat geval melden we dat altijd voordat u uw aankoop definitief plaatst.
 2. Douanekosten en/of andere mogelijke taksen die van toepassing zijn na het voltooien van de verzending, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van  Dhondt Electro Systems.
 3. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 4.  Dhondt Electro Systemss aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van het weergeven van een foutieve prijs. Wij behouden ons het recht voor om fouten recht te zetten, ook nadat een bestelling werd geplaatst. U als klant kunt het order met de nieuwe prijs aanvaarden of indien gewenst uw bestelling annuleren.
 5. Op onze website aanvaarden wij enkel betaling via overschrijving.

artikel 5: levering 

  1. Artikel 5a: Levering
  • De leveringsplaats dient met een vrachtwagen bereikbaar te zijn op een maximum afstand van 50 meter.  Tevens dient de weg van de vrachtwagen tot aan de eerste dorpel vlak en zonder hindernissen te zijn voor de steekwagen.
  • Indien het toestel wordt geleverd zonder installatie, dan leveren wij tot aan de 1e dorpel, indien er een lift is, zal het apparaat tot aan de deur van het appartement gebracht worden.  Ook het retour apparaat dient dan voor de 1e dorpel klaar te staan of bij een lift aan de deur van het appartement.  
  •  
  • Artikel 5b: Installatie
    
   Indien je hebt gekozen voor een installatie dan zullen we het oude apparaat vakkundig verwijderen.  
  •  
  • De aansluiting wordt voorzien op de bestaande installatie. In deze prijs zijn geen aanpassingen aan de bestaande situatie inbegrepen. Eventuele aansluitingsmaterialen worden in regie aangerekend. 

  • Artikel 5c: Schades
  •  
  • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.
  • Schade bij levering dient onmiddellijk gemeld te worden.
  • Schade door de klant of derden veroorzaakt na de levering door niet geoorloofd gebruik of handelingen, vallen niet onder de wettelijke garantie.
  •  
  • Artikel 5d: Recupel
    
  • Wij voldoen aan alle wettelijke verplichtingen inzake de verwijdering van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur.  Wij en onze partners zorgen er voor dat de door ons verkochte batterijen en elektronische apparaten correct worden teruggenomen en verwerkt.  Wij benadrukken bij onze klanten dat, in overeenstemming  met de geldende regelgeving, elektrische en elektronische apparaten en batterijen die op hun einde van hun levensduur of verouderd zijn, of niet meer werken, niet in de vuilnisbak of in de selectieve sorteerbakken van hun gemeente mogen worden gegooid.  Dit verbod wordt op de producten zelf aangegeven door het symbool van de doorkruiste vuilnisbak.  Het doel van deze regelgeving is om de verspilling van grondstoffen te beperken en om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door verspreiding in de natuur van stoffen in bepaalde apparaten te voorkomen.  Je hebt de mogelijkheid om dit afval af te leveren bij een geschikt inzamelpunt of in onze depot of mee te geven met onze leveringsdienst. 

artikel 6: herroepingsrecht

 1. Als u goederen bij ons koopt, hebt u gedurende 14 dagen, vanaf de levering, het recht om te beslissen of u ze wenst te houden of terug te sturen. U kunt uw bestelling dan zonder betaling van een boete terugsturen. Binnen de 14 dagen nadat we uw bestelling teruggekregen hebben, betalen we u de volledige aankoopprijs ervan terug.
 2. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel uitpakken om te testen en te kunnen beoordelen of u ze wenst te behouden. Als u de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking.
 3. Het retourneren van de goederen kan gebeuren door verzending naar onze winkel. De adresgegevens voor het retourneren zijn:
 • Dhondt Electro Systems
 • Hoogstraat 19
 • 9600 Ronse
 1. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.
 2. Indien uw teruggezonden of teruggebrachte goederen beschadigd, gestolen of verloren gegaan zijn, zal  Dhondt Electro Systems hiervoor niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden. De terugbetaling zou mogelijks niet kunnen gebeuren.
 3. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten.

artikel 7: conformiteit en garantie

 1. A) Wettelijke garantie
 2. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. 
  Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar en geniet van 2 jaar waarborg. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 3. Om een beroep te doen op de wettelijke garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen of enig ander bewijs om alzo de aankoop te kunnen staven en dient de klant vooraf contact op te nemen met de Dhondt Electro Systems op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

  Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 
 4. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

  De wettelijke garantie is overdraagbaar.

 5. B) Fabrieksgarantie
   
 6. De fabrieksgarantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:
 7.  
 8. - alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken, val,...);
 9. - de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
 10. - defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
 11. - defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
 12. - herstellingen uitgevoerd door een niet door het merk erkende technieker geven aanleiding tot het vervallen van de garantie indien deze herstelling betrekking heeft op het gebrek.  Voor informatie hieromtrent, gelieve de handleiding te raadplegen die bij het product wordt geleverd.
 13.  
 14. Bij bepaalde verlengde garanties van de fabrikant, het betreft hier de periode na de wettelijke garantie, is het belangrijk om deze te registreren op de website van de fabrikant.   Controleer dit steeds. De producten mogen enkel voor huishoudelijk gebruik gebruikt worden tenzij anders voorgeschreven door de fabrikant. Voor professioneel gebruik worden er andere garantie-termijnen in acht genomen door de fabrikanten. 

artikel 8: overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of een verbinding of de gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...
 3. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

artikel 9: intellectuele eigendom

 1. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinaties, enz. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 2. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kunt u ons contacteren via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

artikel 10: klachtenregeling en geschillen

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
Heeft u een probleem met producten of diensten die u online heeft gekocht, dan kunt u via de site, ec.europa.eu, een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting.